Zapraszamy do zapoznania się z ofertą centrum

Dla dzieci i młodzieży

Dzieciństwo i dojrzewanie to nie tylko etap radości, ale również gwałtowny rozwój psychofizyczny, który może przebiegać

Dla rodziców i dorosłych

Problemy rodzinne i zawodowe, nadmiar obowiązków oraz stres mogą przyczynić się do zachwiania równowagi i poczucia bezra

Terapia uzależnień

Uzależnienie to wyuczona silna potrzeba wykonywania danej czynności lub zażywania jakiejś substancji. Potocznie terminu

Dla szkół i przedszkoli

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w spraw