PsychoDiagnosis przygotowało szeroką ofertę szkoleniową dla szkół i przedszkoli. Szkolenia prowadzone są w ramach szkoleniowych rad pedagogicznych w placówkach klienta lub  na życzenie mogą mieć formę warsztatów podczas wyjazdów integracyjnych.

 

Proponowane tematy szkoleń:  

 • Rola nauczyciela w dbaniu o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.
 • Etyka w zawodzie nauczyciela.
 • Jak zbudować autorytet w klasie?
 • Współpraca szkoły/ przedszkola z rodzicami.
 • Uczeń w sieci – zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu.
 • Jak radzić sobie z konfliktem czyli mediacje i negocjacje
 • Jak porozumiewać się z uczniami by być słuchanym i rozumianym?
 • Jak sobie radzić z trudnymi rodzicami?
 • Być wychowawcą. Modele wychowania i nauczania.
 • Metody poznawczo- behawioralne w pracy wychowawczej.
 • Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania.
 • Kij i marchewka w procesie wychowania.
 • Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?
 • Jak sobie radzić z prowokacją uczniowską?
 • Zapobieganie agresji i przemocy w szkole.
 • Agresja i przemoc w szkole- reagowanie, tworzenie programów i wdrażanie ich w życie.
 • Rozmowy interwencyjne z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 • Podstawowe kroki w interwencji kryzysowej w szkole.
 • Nagroda czy kara? – co poradzisz rodzicowi (szkolenie dla nauczycieli przedszkoli)

Zapisy i pytania : kontakt@psychodiagnosis.pl