Rola ojca w rozwoju psychofizycznym dziecka

Rola ojca w rozwoju psychofizycznym dziecka

Kilkadziesiąt lat temu rola ojca w rozwoju dziecka była jasno określona. Oprócz funkcji prokreacyjnej ( która nie zmieniła się do dziś) do zadań głowy rodziny należała dbałość o zapewnienie dobrobytu rodzinie. W domu ojciec pełnił funkcję wyroczni wcielając się równocześnie w postać prokuratora (często wspomagany przez matkę), sędziego ostatecznego i kata.  Zadanie wychowania pociech spoczywało na ramionach pani domu. Do jej zadań należało wpojenie wartości, zasad oraz dyscypliny później egzekwowane przez ojca. Na szczęście wraz z rozwojem cywilizacyjnym, feminizmem, uchwaleniem deklaracji praw dziecka, psychologią zmianie uległa również rola ojca.

Obecnie ojców podzielić możemy na trzy typy pod względem zaangażowania: typ uciekający, typ obecny i typ aktywny. Pierwszy rodzaj zaangażowania ojca cechuje panów celowo szukających zajęć, obowiązków  w celu oddalenia się od rodziny, w której pojawiło się dziecko. Ojcowie tacy wykonują szereg często zbędnych czynności aby tylko nie zajmować się potomstwem. Typowo mężczyźni Ci oddają się bez pamięci pracy lub sięgają po alkohol. Typ obecny aktywnie towarzyszy matce dziecka w procesie pielęgnacji , opieki oraz wychowania. Mimo to oddaje on główną inicjatywę kobiecie, uznając jej nadrzędną rolę w procesie wychowania, zaś siebie sprowadzając do roli pomocnika.  Typ aktywny to ucieleśnienie marzeń każdej matki. To partner w pełni zaangażowany i przejmujący aktywnie inicjatywę w procesie wychowania, respektujący przy tym potrzeby partnerki i dziecka.

Ojcowie obecni i aktywni wywierają bezpośredni wpływ na rozwój psychofizyczny dziecka. W procesie rozwoju dziecka ich rola ewaluuje, jednak aż do okresu dorastania często są niepodważalnym autorytetem dla swoich córek i synów. Wynika to ze stabilności relacji, łączącej ojców ze swoimi dziećmi w stosunku do relacji z matką, której kontakty z dziećmi w dużej mierze uzależnione są od okresu rozwojowego, w którym znajduje się pociecha.

Noworodki oraz niemowlaki na początku swojego życia nie rozumieją funkcji jaką pełni ojciec. Dopiero z czasem dziecko uzmysławiają sobie, że „ten drugi dorosły” (oprócz mamy) potrafi być wspaniałym kompanem zabaw, a nierzadko równie skutecznie potrafi zadbać o czystą pieluchę czy pełny brzuszek. Spostrzeżenie to jest początkiem wielkiej przygody w relacji ojciec-dziecko.

Obowiązek dbania o stabilność finansową rodziny wymusza u większości mężczyzn częstszą nieobecność w domu. W wyniku tego matka staje się dziecięcym poligonem doświadczalnym do testowania reakcji dorosłych na kaprysy małego człowieka. W skutek tego częściej niż mężczyźni ulega ona zachcianką i humorom swojego urwisa. Mężczyźni wracający do domu z pracy częściej potrafią zachować konsekwencję w swoich relacjach z dzieckiem, co w jego oczach buduje obraz osoby stabilnej, wytrwałej, silnej i zdecydowanej. Z tego powodu partner może okazać się niezastąpiony w opanowaniu zbuntowanego czterolatka, który posłusznie w jego obecności wyhamuje dyktatorskie aspiracje na głowę domu.

Pierwsza niesforność (o ile nie wystąpi wcześniej) wobec ojca przypada na okres między szóstym a dziesiątym rokiem życia dziecka. Jej wynik w dużej mierze zależy od dotychczasowej relacji pomiędzy ojcem a dzieckiem (równowagą pomiędzy nauką dyscypliny i zasad a wartością wspólnej zabawy).  Pod warunkiem, że ojciec z tej potyczki wróci z tarczą w oczach dziecka uzyska status niepodważalnego autorytetu, czego apogeum przypada na dziesiąty rok życia. Śmiało okres ten można nazwać złotym, w relacji ojciec-dziecko, gdyż zyskuje on w tym wieku szanse na stworzenie długotrwałej więzi, która procentować będzie na lata i okazać się może niezbędna w burzliwym okresie dojrzewania.

Obserwując ojca dziecko kształtuje wzorzec mężczyzny, który zostanie z nim do końca życia. Córki każdego swojego partnera będą porównywać do własnego taty, szukając w nim cech zarówno pozytywnych jak i negatywnych widzianych wcześniej u ojca. Synowie natomiast obserwując relację ojca z matką wykształcą indywidualne dla siebie przekonanie o związkach. Wielu ojców może zazdrościć matką intensywności ich relacji z dziećmi jednak kluczowe jest zrozumienie, że w procesie wychowania i kształtowania poczucia własnej odrębności niezbędna okazuje się obecność obydwojga partnerów. Pozwoli to wspólnie pokonać pojawiające się trudności i wykształcić w młodym człowieku właściwy obraz zarówno kobiety jak i mężczyzny.

Przypis od autora: Do opisania zależności posłużyły stereotypowe przykłady budowy rodziny, nie oznacza to że rozwój psychofizyczny dziecka wychowywanego w innym modelu nie rozwinie się prawidłowo. W sytuacji braku któregokolwiek z rodziców rolę matki lub ojca może przejąć inna dorosła osoba.

Do PsychoDiagnosis zapraszam wszystkich ojców chcących poprawić swoje relacje z dziećmi, zawsze jest na to czas 🙂

Psycholog dziecięcy – badanie percepcji wzrokowej dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat.

Psycholog dziecięcy – badanie percepcji wzrokowej dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat.

W PsychoDiagnosis istnieje możliwość diagnozy percepcji wzrokowej dziecka w wieku od 3 do 10 lat. Prawidłowy rozwój percepcji wzrokowej jest jednym z czynników wpływających na powodzenie szkolne.  Po przeprowadzonej diagnozie rodzice dziecka w PsychoDiagnosis otrzymują zalecenia do pracy z dzieckiem w domu, co pozwala zapobiegać pogłębianiu się dysfunkcji wpływających w późniejszym okresie na rozwój dysleksji, dysgrafii czy dyskalkulii.

 

Badanie percepcji wzrokowej sprawdza obszary:

 

 1. Koordynacji wzrokowo ruchowej – Koordynacja wzrokowo-ruchowa jest zdolnością do zharmonizowania ruchów gałek ocznych z ruchami całego ciała lub którejś z jego części.
 2. Spostrzeganie figury i tła- umiejętność wydobywania jednego lub kilku bodźców spośród innych.
 • Spostrzegania stałości kształtu- Stałość spostrzegania wyraża się w zdolności do spostrzegania przedmiotu jako posiadającego stałe właściwości – określony kształt, położenie i wielkość, niezależnie od zmiennych wrażeń wywołanych przez ten przedmiot na siatkówce oka.
 1. Postrzegania położenia figur- Spostrzeganie relacji przestrzennych zachodzących między przedmiotem i obserwatorem. Biorąc pod uwag, przestrzeń, jednostka jest zawsze w centrum własnego świata i spostrzega przedmioty jako będące z tylu, z przodu, przed, za, ponad, poniżej lub po którejś jej stronie.
 2. Spostrzegania stosunków przestrzennych-  to zdolność do spostrzegania położenia dwóch lub więcej przedmiotów w stosunku do samego siebie, a także relacji przestrzennych zachodzących miedzy tymi przedmiotami.

Wszystkich rodziców zainteresowanych sprawdzeniem poziomu rozwoju percepcji wzrokowej ich dzieci zapraszamy do kontaktu w celu umówienia wizyty z psychologiem dziecięcym.

Psycholog Wołomin “Wywiad motywujący”

Psycholog Wołomin “Wywiad motywujący”

W PsychoDiagnosis nasi specjaliści wykorzystują najnowsze oraz najbardziej skuteczne formy pomocy. Umożliwiają one w sposób efektywny powrócić do dobrostanu psychicznego oraz psychofizycznego.  Oprócz terapii poznawczo behawioralnej, nowoczesnych metod psychoedukacji nasi specjaliści wykorzystują w codziennej pracy wywiad motywujący. 

Wywiad motywujący powstał na potrzeby leczenia osób uzależnionych od alkoholu, którzy mieli trudności z zaakceptowaniem faktu choroby. Twórcami wywiadu motywującego są Sylvie Naar-King oraz Mariann Suarez. W Polsce do chwili obecnej ukazały się dwie publikacje poświęcone tej metodzie terapeutycznej.  Ideą wywiadu stało się nie przypisywanie klientom łatki osób „opornych” w leczeniu, lecz spojrzenie na proces zaprzeczania choroby jako na normalny proces dochodzenia do pełnej równowagi. Z czasem doświadczenie kliniczne oraz liczne badania potwierdziły skuteczność wywiadu motywującego w leczeniu innych zaburzeń i rodzajów uzależnień takich jak:

 • Palenie marihuany
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi
 • Palenie tytoniu
 • Zaburzeń psychicznych
 • Zaburzeń odżywiania
 • Otyłość

Z racji występowania naturalnego oporu związanego z okresem dorastania stosowanie ( lub wykorzystywanie elementów) wywiadu motywującego w pracy z młodymi ludźmi, przynosi szybsze efekty terapeutyczne niż inne bardziej restrykcyjne formy terapii.

Mieszkańcy Wołomina i okolic poszukujący psychologa, zmagający się z trudnościami takimi jak uzależnienie od alkoholu, marihuany czy też tytoniu mają możliwość skorzystać z tej nowoczesnej formy pomocy, która gwarantuje pełna autonomie klienta przez cały proces terapeutyczny.

Wywiad motywujący okazuje się również przydatny przy poszukiwaniu motywacji w czasie stosowania  diety zarówno z przyczyn medycznych jak i estetycznych.

Osoby zainteresowane pracą nad zwiększeniem motywacji do zmian w swoim życiu zapraszamy do kontaktu:

Email: kontakt@psychodiagnosis.pl

Tel:  504107464

Adam Piskorek

 Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Jak wykorzystać bajki w wychowaniu. – krótki poradnik dla rodziców

Jak wykorzystać bajki w wychowaniu. – krótki poradnik dla rodziców

Jak wykorzystać bajki w wychowaniu. – krótki poradnik dla rodziców

Zarówno dzieci jak i dorośli kochają bajki. Wszystkich nas pociąga magiczny świat fantastycznych zwierząt, magii, nieprzeniknionych przygód oraz bezkompromisowych bohaterów stawiających czoła złu. Czarno – białe postaci przedstawione w większości bajek mogą być doskonałym materiałem do ukazaniu dzieciom wartości, prawd, którymi powinny kierować się w życiu. Jak jednak wybrać odpowiednia bajkę i zwrócić dziecku uwagę na istotne jej elementy? 

Wybierając bajkę musimy zatroszczyć się o jej atrakcyjność dla dziecka. To ono powinno utożsamiać się z głównym bohaterem, chcieć go naśladować.  Każde pokolenie ma swoich bohaterów, zaś rolą zaangażowanego rodzica powinno być poznanie postaci bliskich sercu ich pociech. Znając bohatera naszego dziecka, jego historię, decyzje jakie podejmował, możemy spróbować podjąć z dzieckiem dyskusję o w/w wydarzeniach i roli bohatera w zmieniającym się biegu wydarzeń. Z młodszymi dziećmi możemy spróbować pobawić się w malowanie historii z bajki lub urządzić mały teatrzyk- wszystko zależy od kreatywności rodzica. Tylko próbując przepracować z dzieckiem bajkę jesteśmy w stanie zobaczyć czy dobrze zrozumiało ono puentę przedstawionej historii ( zakładając, że do pracy z dzieckiem wybierzecie właśnie taką opowieść).

Na koniec pozostaje nam odwoływanie się do zapamiętanych przez dziecko wartości  w codziennym życiu i postrzeganie jak z czasem zaczyna je traktować jako własne. Bajka czy szerzej mówiąc literatura w okresie dorastania odgrywa olbrzymią rolę, gdyż przekazuje wiedzę o świecie, kształtuje w dziecku zainteresowania, postawy życiowe a także wywiera wpływ na charakter. Warto poświęcić czas, aby ukierunkować dziecko na wartościowe treści i być dla niego drogowskazem w czasie poznawania bajkowego świata wraz z jego wszystkimi zakamarkami.

Adam Piskorek

Rozszerzenie oferty diagnozy psychologicznej

Rozszerzenie oferty diagnozy psychologicznej

Z przyjemnością informujemy, że poszerzyliśmy ofertę usług diagnostycznych dla dzieci i młodzieży o narzędzia badające relacje pomiędzy członkami rodziny. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą PsychoDiagnosis


 

Psychodiagnosis  tel. 504-107-464; ul. Kossaka 5; 05-230 Kobyłka; email: kontakt@psychodiagnosis.pl 

 

Psycholog Wołomin – Zaproszenie na konsultacje

Psycholog Wołomin – Wszystkich mieszkańców Wołomina chcielibyśmy zaprosić na konsultacje psychologiczne. Centrum PsychoDiagnosis znajduje się w Kobyłce na przeciwko Urzędu Miasta. Posiadamy szeroką ofertę dla dzieci i młodzieży, jak również dla osób dorosłych.

Psycholog Wołomin, psycholog Kobyłka, psycholog Ząbki, psycholog Zielonka, psycholog Radzymin

Słownik pojęć

Słownik pojęć

Konsultacja: Wstępne spotkanie ze specjalistą pozwalające określić czy problem wymaga podjęcia działań terapeutycznych lub wychowawczych.

Diagnoza: Rozpoznanie mocnych oraz słabych stron właściwości psychicznych dziecka oraz całościowe zrozumienie jego funkcjonowania. Pozwala określić obszary wymagające wsparcia przy użyciu istniejących już zasobów.

Specjalizujemy się w całościowej diagnozie psychologicznej m.in.:

 • Diagnozie zaburzeń, fobii, lęków
 • Diagnozie psychologicznej przyczyn trudności szkolnych
 • Diagnozie psychologicznej gotowości szkolnej

Poradnictwo: Doraźna pomoc w przezwyciężeniu problemów trapiących dzieci i młodzież. Możliwość uzyskania fachowych porad i wskazówek pozwalających uporać się z trudnościami bez dalszego udziału specjalisty.

Terapia: Proces przezwyciężania trudności poprzez  rozmowę w czasie cyklicznych spotkań ze specjalistą. Ukierunkowana praca pozwala osiągnąć długotrwałe efekty i znacząco wpłynąć na dobrostan pacjenta. Terapia przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży:

 • przejawiających trudności w domu i szkole,
 • przejawiających zachowania agresywne,
 • z trudnościami adaptacyjnymi w szkole i przedszkolu,
 • w związku z doświadczeniem traumatycznego zdarzenia, straty lub wypadku,
 • odczuwających nagły lęk i obniżony nastrój,
 • nieśmiałych i wycofanych z kontaktu,
 • ofiar i sprawców przemocy w szkole,