Konsultacja psychologiczna 80 zł
Sesja terapeutyczna (indywidualna) 80 zł
Poradnictwo psychologiczne 80 zł
Poradnictwo wychowawcze 80 zł
Wsparcie psychologiczne i interwencja kryzysowa 100 zł
Sesja diagnostyczna 110 zł
Terapia par/małżeństw 120 zł
Wizyta domowa 360 zł