Dzieciństwo i dojrzewanie to nie tylko etap radości, ale również gwałtowny rozwój psychofizyczny, który może przebiegać bardzo burzliwie. Zdarza się, że pojawiają się wówczas specyficzne trudności. Dziecko narażone jest na szereg stresujących czynników, z którymi często nawet przy wsparciu rodziców nie potrafi sobie poradzić. Wczesna diagnoza i podjęcie działań terapeutycznych może uchronić dziecko przed negatywnymi konsekwencjami i przyczynić się do całkowitego wyeliminowania problemu. W PsychoDiagnosis praca z dzieckiem ukierunkowana jest na efektywną pomoc w pokonaniu nie tylko objawów, ale również przyczyn trudności.

Oferujemy pomoc dzieciom i młodzieży w obszarach:

Diagnozy:

 • rozwoju psychicznego
 • dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii
 • osobowości i temperamentu
 • w kierunku ADHD, zaburzeń koncentracji uwagi
 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń zachowania
 • zaburzeń emocji
 • problemów w szkole i przedszkolu
 • inteligencji, rozwoju, zainteresowań, zdolności
 • badanie gotowości szkolnej
 • badanie relacji rodzinnej

Terapii:

 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń zachowania
 • zaburzeń emocji
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym
 • zaburzeń koncentracji uwagi
 • traumy i trudnych zdarzeń życiowych
 • nieśmiałości
 • depresji
 • ukierunkowanej na podniesienie samooceny
 • zaburzeń w funkcjonowaniu w szkole i przedszkolu