Konsultacja: Wstępne spotkanie ze specjalistą pozwalające określić czy problem wymaga podjęcia działań terapeutycznych lub wychowawczych.

Diagnoza: Rozpoznanie mocnych oraz słabych stron właściwości psychicznych dziecka oraz całościowe zrozumienie jego funkcjonowania. Pozwala określić obszary wymagające wsparcia przy użyciu istniejących już zasobów.

Specjalizujemy się w całościowej diagnozie psychologicznej m.in.:

  • Diagnozie zaburzeń, fobii, lęków
  • Diagnozie psychologicznej przyczyn trudności szkolnych
  • Diagnozie psychologicznej gotowości szkolnej

Poradnictwo: Doraźna pomoc w przezwyciężeniu problemów trapiących dzieci i młodzież. Możliwość uzyskania fachowych porad i wskazówek pozwalających uporać się z trudnościami bez dalszego udziału specjalisty.

Terapia: Proces przezwyciężania trudności poprzez  rozmowę w czasie cyklicznych spotkań ze specjalistą. Ukierunkowana praca pozwala osiągnąć długotrwałe efekty i znacząco wpłynąć na dobrostan pacjenta. Terapia przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży:

  • przejawiających trudności w domu i szkole,
  • przejawiających zachowania agresywne,
  • z trudnościami adaptacyjnymi w szkole i przedszkolu,
  • w związku z doświadczeniem traumatycznego zdarzenia, straty lub wypadku,
  • odczuwających nagły lęk i obniżony nastrój,
  • nieśmiałych i wycofanych z kontaktu,
  • ofiar i sprawców przemocy w szkole,

Dodaj komentarz