Konsultacja: Wstępne spotkanie ze specjalistą pozwalające określić czy problem wymaga podjęcia działań terapeutycznych lub wychowawczych.

Diagnoza: Rozpoznanie mocnych oraz słabych stron właściwości psychicznych dziecka oraz całościowe zrozumienie jego funkcjonowania. Pozwala określić obszary wymagające wsparcia przy użyciu istniejących już zasobów.

Specjalizujemy się w całościowej diagnozie psychologicznej m.in.:

 • Diagnozie zaburzeń, fobii, lęków
 • Diagnozie psychologicznej przyczyn trudności szkolnych
 • Diagnozie psychologicznej gotowości szkolnej

Poradnictwo: Doraźna pomoc w przezwyciężeniu problemów trapiących dzieci i młodzież. Możliwość uzyskania fachowych porad i wskazówek pozwalających uporać się z trudnościami bez dalszego udziału specjalisty.

Terapia: Proces przezwyciężania trudności poprzez  rozmowę w czasie cyklicznych spotkań ze specjalistą. Ukierunkowana praca pozwala osiągnąć długotrwałe efekty i znacząco wpłynąć na dobrostan pacjenta. Terapia przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży:

 • przejawiających trudności w domu i szkole,
 • przejawiających zachowania agresywne,
 • z trudnościami adaptacyjnymi w szkole i przedszkolu,
 • w związku z doświadczeniem traumatycznego zdarzenia, straty lub wypadku,
 • odczuwających nagły lęk i obniżony nastrój,
 • nieśmiałych i wycofanych z kontaktu,
 • ofiar i sprawców przemocy w szkole,

Dodaj komentarz

Notes

 • W dniach od 01.07.2019 do 31.08.2019 gabinet będzie nieczynny. Życzymy udanych wakacji.