psycholog radzymin, wołomin, zielonka, marki, kobyłka, depresja

W PsychoDiagnosis nasi specjaliści wykorzystują najnowsze oraz najbardziej skuteczne formy pomocy. Umożliwiają one w sposób efektywny powrócić do dobrostanu psychicznego oraz psychofizycznego.  Oprócz terapii poznawczo behawioralnej, nowoczesnych metod psychoedukacji nasi specjaliści wykorzystują w codziennej pracy wywiad motywujący. 

Wywiad motywujący powstał na potrzeby leczenia osób uzależnionych od alkoholu, którzy mieli trudności z zaakceptowaniem faktu choroby. Twórcami wywiadu motywującego są Sylvie Naar-King oraz Mariann Suarez. W Polsce do chwili obecnej ukazały się dwie publikacje poświęcone tej metodzie terapeutycznej.  Ideą wywiadu stało się nie przypisywanie klientom łatki osób „opornych” w leczeniu, lecz spojrzenie na proces zaprzeczania choroby jako na normalny proces dochodzenia do pełnej równowagi. Z czasem doświadczenie kliniczne oraz liczne badania potwierdziły skuteczność wywiadu motywującego w leczeniu innych zaburzeń i rodzajów uzależnień takich jak:

  • Palenie marihuany
  • Zmniejszenie ryzyka związanego z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi
  • Palenie tytoniu
  • Zaburzeń psychicznych
  • Zaburzeń odżywiania
  • Otyłość

Z racji występowania naturalnego oporu związanego z okresem dorastania stosowanie ( lub wykorzystywanie elementów) wywiadu motywującego w pracy z młodymi ludźmi, przynosi szybsze efekty terapeutyczne niż inne bardziej restrykcyjne formy terapii.

Mieszkańcy Wołomina i okolic poszukujący psychologa, zmagający się z trudnościami takimi jak uzależnienie od alkoholu, marihuany czy też tytoniu mają możliwość skorzystać z tej nowoczesnej formy pomocy, która gwarantuje pełna autonomie klienta przez cały proces terapeutyczny.

Wywiad motywujący okazuje się również przydatny przy poszukiwaniu motywacji w czasie stosowania  diety zarówno z przyczyn medycznych jak i estetycznych.

Osoby zainteresowane pracą nad zwiększeniem motywacji do zmian w swoim życiu zapraszamy do kontaktu:

Email: kontakt@psychodiagnosis.pl

Tel:  504107464

Adam Piskorek

 Watch Full Movie Online Streaming Online and Download