Przeznaczone są dla rodziców chcących w lepszy sposób komunikować się z własnym dzieckiem, rozumieć jego potrzeby oraz umiejętnie na nie oddziaływać.

Czas trwania: 10 spotkań/2 godziny

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

– umiejętnie stawiać granice

– rozumieć uczucia swoich dzieci

– zachęcać dzieci do współpracy

– stosować kary i postępować konsekwentnie

– rozwiązywać spory i konflikty

– zachęcać dziecko do samodzielności

– rozpoznać zagrożenia wynikające z „etykietowania” dzieci

– stosować pochwały

Doskonalenie w/w zagadnień w procesie wychowania dzieci umożliwi Państwu stworzenie lub odbudowanie satysfakcjonującej relację z własnym dzieckiem opartej na zaufaniu i dobrej komunikacji.

Zapisy i szczegółowe informacje: kontakt@psychodiagnosis.pl