W PsychoDiagnosis oferujemy organizację warsztatów przy użyciu nowoczesnych, włączających form pracy. Zajęcia dostosowane są do rozwoju i wieku uczestników. 

 Grupa wiekowa 8-13 lat

I. Warsztat: Poznaj swoje emocje

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które szybko zmieniają swoje nastroje – od radości po skrajny smutek

Grupa: 2-4 osoby

Czas trwania: 5 spotkań/1,5 godziny

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

– rozpoznawać i nazywać własne emocje

– rozpoznawać i nazywać emocje innych

– nawiązywać satysfakcjonujące relacje z rówieśnikami

– poznawać potrzeby innych i reagować na nie

– radzić sobie w sytuacjach trudnych i poznać różne formy rozwiązywania konfliktów

 

II.Warsztat: Tego nie nauczy szkoła- sztuka skutecznego uczenia się

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci mających problemy z koncentracją i zapamiętywaniem

Grupa: 2-4 osoby

Czas trwania: 5 spotkań/1,5 godziny

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

– rozwijać własną kreatywność

– wykonywać ćwiczenia zwiększające koncentrację

– rozwinąć umiejętność szybkiego czytania i lepszego rozumienia tekstu

– sporządzać notatki

– przygotować się do sprawdzianów/ testów

 

III. Warsztat: Doskonalenie umiejętności społecznych

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci lękliwych, wstydliwych, nadaktywnych

Grupa: 2-4 osoby

Czas trwania: 5 spotkań/1,5 godziny

Po ukończeniu kursu uczestnik nauczy się:

– czym są zachowania asertywne i jak je stosować

– jakie zachowania mogą być odbierane jako agresywne i do czego prowadzi agresja

– zachowań aprobowanych społecznie

– przenosić wyuczone umiejętności na codzienne sytuacje

 

Grupa wiekowa 13-18 lat

I. Warsztat: Poznaj siebie

Zajęcia skierowane są dla młodzieży z niską samooceną, mających trudności w relacjach z innymi

Grupa: 2-4 osoby

Czas trwania: 5 spotkań/1,5 godziny

Podczas zajęć poruszone zostaną tematy:

– moje mocne i słabe strony

– emocje, które towarzyszą mi na co dzień, nazwijmy je i opanujmy

– poznaj mój autorytet

– sztuka autoprezentacji

 

 Zapisy i szczegółowe informacje: kontakt@psychodiagnosis.pl