Oddziaływania profilaktyczne cechują się największą skutecznością kiedy komunikat wysyłany przez szkołę i rodziców jest spójny. Wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom uczniów może ich uchronić przed konsekwencjami zdrowotnymi i prawnymi. PsychoDiagnosis oferuje organizację warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, przy jednoczesnej pracy z ich rodzicami i nauczycielami.

 

Realizujemy następujące programy psychoprofilaktyczne:

 • Jak pokonać negatywne emocje
 • Zachowania ryzykowne młodzieży
 • Jak pozostać sobą w grupie – rozwiązywanie problemów związanych ze środkami uzależniającymi
 • Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci
 • Przeciwdziałanie agresji w szkole

Na życzenie przeprowadzamy diagnozę w celu określenia obszarów wymagających pracy oraz planujemy oddziaływania pedagogiczne w oparciu o uzyskane wyniki.

 

PsychoDiagnosis doskonali również kadrę placówek oświatowych poprzez organizację szkoleniowych rad pedagogicznych. 

 • Rola nauczyciela w dbaniu o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów
 • Etyka w zawodzie nauczyciela
 • Jak zbudować autorytet w klasie?
 • Współpraca placówki oświatowej z rodzicami
 • Uczeń w sieci – zagrożenia czyhające w internecie
 • Mediacje i negocjacje, czyli jak radzić sobie z konfliktem
 • Jak porozumiewać się z uczniami by być słuchanym i rozumianym?
 • Jak sobie radzić z trudnymi rodzicami?
 • Być wychowawcą – modele wychowania i nauczania
 • Metody poznawczo – behawioralne w pracy wychowawczej
 • Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania
 • Kij i marchewka w procesie wychowania
 • Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?
 • Jak sobie radzić z prowokacją uczniowską?
 • Zapobieganie agresji i przemocy w szkole
 • Agresja i przemoc w szkole- reagowanie, tworzenie programów i wdrażanie ich w życie
 • Rozmowy interwencyjne z uczniami, rodzicami i nauczycielami
 • Podstawowe kroki w interwencji kryzysowej w szkole